Hemfosa Samfunnsbygg AS er et av Norges raskest voksende eiendomsselskap. Vi er et datterselskap av Hemfosa Fastigheter AB, Per 30. juni 2019 eier Hemfosa eiendommer med en samlet eiendomsverdi på totalt ca. 37 mrd NOK (39 mrd SEK). Selskapets investerer primært i samfunnsbygg, det vil si eiendommer der leietaker er offentlig eller offentlig finansiert. I Norge eier selskapet mer enn 300 000 kvm næringseiendom, blant annet politihus, tinghus, høyskoler og sykehus. Hemfosa Samfunnsbygg AS jobber for å etablere langsiktige leieforhold gjennom god forvaltning og nærhet til leietakerne.  

Utviklingssjef - Hemfosa Samfunnsbygg AS

Vekst – Effektivisering – Planprosesser – Bærekraft  

   

Hemfosa er en av de største private eierne av samfunnseiendommer i Norden. Vi har derfor en unik posisjon i Norge, Sverige og Finland. I byggene våre jobber blant annet politi, lærere og leger. Hemfosa jobber aktivt for å tilpasse eiendommene til leietakernes behov og et bærekraftig samfunn. 

Hemfosa Samfunnsbygg AS skal fortsette å øke sine investeringer i det norske markedet. For å skape ønsket vekst av bærekraftige samfunnseiendommer og videreutvikling av en allerede solid og potent portefølje, oppretter vi en ny stilling som Utviklingssjef. Stillingen får en sentral rolle i Hemfosa Samfunnsbygg AS og rapporterer til Eiendomsdirektør.

Som Utviklingssjef i Hemfosa Samfunnsbygg AS blir du en viktig pådriver for videre profesjonalisering og utvikling av Norges mest offensive og innovative organisasjon for investering videreutvikling og forvalting av samfunnseiendommer. Foredling og videreutvikling av eksisterende eiendomsportefølje, vil være avgjørende for å nå våre mål om videre vekst i det norske eiendomsmarkedet. Stillingen er således en nøkkelrolle i selskapet. Eiendomsporteføljen har et stort utviklingspotensial, og flere store reguleringsprosesser er igangsatt, eller skal igangsettes, i løpet av den nærmeste tiden. 

Ansvarsoppgaver:

  • Initiere og igangsette regulerings- og planprosesser
  • Videreutvikle eiendommer i porteføljen mtp. ombygging og utbygging
  • Bistå i konseptutvikling av eiendomsporteføljen og enkelteiendommer
  • Bidra til utvikling, gjennomføring og realisering av pågående eiendomsprosjekter i egen regi og i samarbeid med andre aktører
  • Oppfølging og gjennomføring av pågående reguleringsplaner
  • Oppfølging av områdeplaner og andre planprosesser
  • Hemfosas hovedkontakt mot offentlige myndigheter og politikere i plan- og bygningssaker
  • Identifisere, synliggjøre og realisere verdi- og utviklingspotensialet i nye og eksisterende eiendommer
  • Bidra til å opprettholde og videreutvikle Hemfosas posisjon som en bærekraftig aktør i eiendomsbransjen
  • Utarbeide planer og mål for bærekraftig utvikling av nye og eksisterende eiendommer


For å lykkes i rollen er det avgjørende med en tydelig oppfatning om hva som er de viktigste verdidriverne i et eiendomsutviklingsprosjekt i tillegg forståelse for hvilke løsninger som skaper gode arbeidsplasser og servicefunksjoner for våre leietakere. Videre er det viktig med erfaring fra eiendomsutviklings- og/eller prosjektledelse hos entreprenør, eiendomsselskap eller rådgivingsselskap. God forståelse og interesse for eiendomsutvikling — herunder konseptutvikling, planprosesser og bærekraft, er kvaliteter som vektlegges. Videre forventes det  god kjennskap til og kunnskap om Plan- og bygningsloven. Vi vil vektlegge din gode kommersielle teft og helhetlige forståelse.


Hemfosa Samfunnsbygg AS er en liten, men slagkraftig organisasjon, som har korte beslutningsveier og evner å snu seg raskt. Vi har et sosialt og inkluderende arbeidsmiljø. Hemfosa har nylig flyttet inn i nye moderne lokaler, sentralt ved Rådhusplassen i Oslo.


Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser samt gode incentiver for å lykkes.Synes du dette høres spennende ut, og ønsker du flere opplysninger om stillingen, kan du kontakte Mads Folke Nordmark hos Panamera IMD, mail; mads@panamera-search.no eller meld interesse for rollen ved å fylle ut skjema under.

Copyright © Hemfosa

INTERESSERT ?

Stilling: Senior Manager Future Organizations

UTVIKLINGSSJEF

HÄSTHOLMSVÄGEN 28 - 131 02 NACKA - 08- 448 04 80 -INFO@HEMFOSA.SE